Компанија и продукти


Гоу Изи ДОО

Гоу Изи ДОО (goeasy.eu) е стартап компанија за информатичка технологија основана во 2018 година, која преку развој на SaaS cloud деловни решенија им помага на компаниите и организациите да го дигитализираат и автоматизираат своето работење, менаџирајќи ги работните процеси достапни отсекаде преку интернет.


Cloud базирани решенија

Достапност на податоците отсекаде преку веб прелистувач, централизирано, без вложување во додатна инфраструктура и ресурси


Лесно надградливи

Брза персонализација според потребите на компаниите и организациите и поддршка за интеграција


Искусен тим

со долгогодишно искуство во различни области (IT, трговија, маркетинг, финансиски и правен менаџмент, проектен менаџмент)


Продукти по реална потреба

развивани според реални потреби со консултанти од различни области, целосно веб базирани и едноставни за користење


Продукти на компанијата

eproekti.mk

Cloud софтвер специјализиран за менаџирање на проекти финансирани од грантови програми


fakturiraj.mk

Cloud ERP софтвер за менаџирање со фактури, трошоци, магацини, човечки ресурси и автоматизирано сметководство прилагоден за користење од менаџерскиот тим

etenderi.mk

Cloud софтвер за управување и следливост на договори за јавни набавки за договорени страни и економски оператори

4connect.eu

Дигитална пларформа за дирекно поврзување на даватели и баратели на услуги во форма на мини тендерска постапка