Што е eProekti.mk

Cloud софтвер за менаџирање со проекти финансирани од грантови програми. Овозможува точни и јасни буџетски извештаи, контрола и следење на активности, задачи, трошоци, дигитализација и организација на документи и синхронизирана работа на тимот и партнерите во проектите.
eProekti е креиран како резултат на повеќегодишна соработка со проектни координатори, консултанти и граѓански здруженија, со цел да ја поедностави, организира, забрза и дигитализира финансиската и административна работа на проекти поддржани од домашни и странски донатори. Наменет е за користење од страна на граѓански организации, асоцијации, консултанти, компании, општини, училишта и сл.

Специјализиран за работа со грантови

Модули и функционалности прилагодени за менаџирање на целокупната имплементација на проекти финансирани од грантови програми, од почеток до финална евалуација.

Интуитивен и лесен за користење интерфејс

Функционалности со интуитивен дизајн, ја подобрува видливоста, транспарентноста и овозможува подобра координираност на тимот и партнерите

Непрекината работа на далечина и синхронизирана работа на тимот

Достапност преку Chrome, Firefox, Opera, Safari на компјутер или мобилен уред. Непрекината работа во секое време и од која било локација, посебно во отежнати услови за работа

Интеграција на донорски програми и репортирање

Брзо, едноставно и прецизно репортирање (периодично и завршно) на трошоци и пропратната документација во соодветен темплејт и формат побаран од донорот

Дигитализација и организација на проектната документација

Ја заменува неорганизираноста на проектната документација по регистратори и папки, Cloud хостинг сервиси (Dropbox, Google Drive...), email, Excel фајлови, десктоп фолдери и сл.

Пристапи, улоги и мониторинг

Контролиран пристап на секој член од тимот и партнерите преку доделување на улоги како проектен координатор, проектен асистент, соработник, надворешен експерт, ревизор и сл.

Серверски простор и бекап

Cloud серверски простор обезбеден од Телеком, автоматски бекап на податоците на различни локации за овозможување сигурност и достапност 24/7

Техничка поддршка

8 часа дневно секој работен ден по телефон или емаил за корекција на проблеми и кориснички грешки. Автоматска централизирана надградба

Клиентска поддршка

Нашите стручни лица ќе ви помогнат при користењето на софтверот по емаил и преку организирање на вебинари.