Зошто eProekti.mk


Со кои проблеми се соочуваме при работа на проекти


Проектната документација не е организирана на едно место туку распространета на повеќе локации (email, Google Drive, Dropbox...) и компјутери

Тимот нема реален увид дали проектната документација е комплетирана во однос на направените трошоци

Тимот нема реален увид и контрола на направените трошоци во однос на буџетот и кои трошоци треба да се исплатат на кој, колку и кога

Работата на проекти е со динамично работно време со потреба за достапност на проектот и проектната документација секогаш и отсекаде. Најчесто истите остануваат недостапни на компјутерот во канцеларијата или неорганизирани на емаил

Непланското и непрегледно трошење на проектниот буџет може да резултира со казнени поени, нецелосна исплата на идните рати и недоверба кај проектните партнери и донорот

Со користење на eProekti добивате


Специјализиран cloud софтвер за менаџирање на проекти финансирани од грантови програми

Организација и дигитализација на проектната документација и финансиско-административните работи за проектите (активности, задачи, буџети, документи и трошоци)

Непрекината работа на далечина и синхронизирана работа на тимот и партнерите

Точно и автоматизирано репортирање (периодично и завршно) на трошоци и пропратната документација во соодветен темплејт и формат побаран од донорот

Едноставен за користење – благодарение на прегледниот концепт и дизајн eProekti може да се користи и од луѓе со основни дигитални вештини

Функционалности


Проекти

Менаџирање со податоци за проектот, апликант, партнери, проектен тим, периоди и износи на исплата. Доделување пристапи и споделување со тим и партнери

Активности и задачи

Креирање на активности по партнери, визуелен приказ на состојба на активност, задавање и следење на задачи со рокови и потсетници

Буџет и распределби

Креирање на буџет и верзии на буџет, споредба на буџетски верзии, распределба на буџетот по периоди, категории, активности и партнери

Контола на трошоци

Евиденција и контрола на трошоци по буџетски ставки, периоди, партнери, активности, девизни курсеви. Автоматска пресметка на трошоци

Документи

Прикачување и онлајн креирање на документи поврзани за проектот според тип на документ, период, трошок, активност, добавувач и сл

Извештаи

Финансиски извештаи според буџетиран, потрошен и преостанат износ и количина, активност, период и партнер. Експорт во Excel и PDF

Цени на пакети

Одберете пакет кој одговара на вашите потреби

Менаџирање со проекти Basic Premium Enterprise
Неограничен број на проекти
Приказ на проект: основни информации, проектен тим,
периоди на исплата, партнери
Кориснички улоги и пристапи
Активности на проектот (Gantt chart приказ)
Заедничка работа на тимот, доделување на различни улоги
Задачи за активности (приказ на календар, тајмлајн, агенда)
Коментари и известувања за задачи
Споделување на проектот само со интерен тим со тим и партнери неограничено
Финансии Basic Premium Enterprise
Интерактивно менаџирање со буџет на проектот
Распределба на буџет и креирање на верзии
Споредба на буџетски верзии
Управување и следење на трошоци за проектот
Автоматска пресметка на исплати
Документи Basic Premium Enterprise
Управување со проектна документација,
поврзување со трошоци, активности и корисници
Серверски простор за документи до 5GB до 20GB неограничено
Оnline креирање на документи (интеграција со Google Docs)
Интеграција со Google Drive, OneDrive, Dropbox
Интерно менаџирање на организација Basic Premium Enterprise
Трошоци во организацијата / влезни фактури
Покриеност на заеднички трошоци по проект
Покриеност на човечки ресурси по проект
Управување со плати
Извештаи Basic Premium Enterprise
Финансиски извештаи (периодични и финални)
Репортирање на трошоци (пропратни документи)
Пренамена на трошоци и заштеди
Извештај за спроведени акивности
Интеграција на правила, буџет и финансиски извештаи согласно
грантова програма/донор
Мониторинг и регрантирање Basic Premium Enterprise
Кориснички пристап за ментори и еваулатори
Пристап до проектите на грантистите (само за приказ)
Мониторинг на спроведувањето на проектите на под-/грантистите во реално време
Ревизија од страна на ментори/еваулатори
Индикатори и извештаи за под-/грантистите
Поддршка и обука Basic Premium Enterprise
Поддршка преку email/chat основна поддршка приоритетна поддршка засебна поддршка
Поддршка преку телефон и онлајн сесии
Обука за користење 1 онлајн сесија 3 онлајн сесии по договор
Засебни ресурси за поддршка
Безбедност и надградби Basic Premium Enterprise
Хостирано на Телеком Cloud
SSL енкрипција на податоците
Двојна автентикација опционо
Пристапи според кориснички улоги
Пристап на ниво на проект
Автоматски надградби и бекапи

144

по корисник / годишно
*мин. 3 купени корисници

Пријави се за презентација

210

по корисник / годишно
* мин. 5 купени корисници

Пријави се за презентација

По договор

cloud / засебна верзија
цена по проект или корисник

Пријави се за презентација