Зошто eProekti.mk


Со кои проблеми се соочуваме при работа на проекти


Проектната документација не е организирана на едно место туку распространета на повеќе локации (email, Google Drive, Dropbox...) и компјутери

Тимот нема реален увид дали проектната документација е комплетирана во однос на направените трошоци

Тимот нема реален увид и контрола на направените трошоци во однос на буџетот и кои трошоци треба да се исплатат на кој, колку и кога

Работата на проекти е со динамично работно време со потреба за достапност на проектот и проектната документација секогаш и отсекаде. Најчесто истите остануваат недостапни на компјутерот во канцеларијата или неорганизирани на емаил

Непланското и непрегледно трошење на проектниот буџет може да резултира со казнени поени, нецелосна исплата на идните рати и недоверба кај проектните партнери и донорот

Со користење на eProekti добивате


Специјализиран cloud софтвер за менаџирање на проекти финансирани од грантови програми

Организација и дигитализација на проектната документација и финансиско-административните работи за проектите (активности, задачи, буџети, документи и трошоци)

Непрекината работа на далечина и синхронизирана работа на тимот и партнерите

Точно и автоматизирано репортирање (периодично и завршно) на трошоци и пропратната документација во соодветен темплејт и формат побаран од донорот

Едноставен за користење – благодарение на прегледниот концепт и дизајн eProekti може да се користи и од луѓе со основни дигитални вештини

Функционалности


Проекти

Менаџирање со податоци за проектот, апликант, партнери, проектен тим, периоди и износи на исплата. Доделување пристапи и споделување со тим и партнери

Активности и задачи

Креирање на активности по партнери, визуелен приказ на состојба на активност, задавање и следење на задачи со рокови и потсетници

Буџет и распределби

Креирање на буџет и верзии на буџет, споредба на буџетски верзии, распределба на буџетот по периоди, категории, активности и партнери

Контола на трошоци

Евиденција и контрола на трошоци по буџетски ставки, периоди, партнери, активности, девизни курсеви. Автоматска пресметка на трошоци

Документи

Прикачување и онлајн креирање на документи поврзани за проектот според тип на документ, период, трошок, активност, добавувач и сл

Извештаи

Финансиски извештаи според буџетиран, потрошен и преостанат износ и количина, активност, период и партнер. Експорт во Excel и PDF

Цени на пакети

Одберете пакет според бројот на проекти на кои работите годишно.

eProekti 1

100

годишен износ

1 проект
до 3 корисници
1 GB простор за документи
поддршка преку e-mail

Регистрирај се

eProekti Premium

1150

годишен износ

до 10 проекти/годишно
неограничено корисници
15 Gb простор за документи
менаџирање со организацијата
интегрирање на 3 донорски темлејти
техничка и клиентска поддршка

Регистрирај се

* Доколку понудените пакети не ги задоволуваат вашите потреби, или сакате да направете надградба на некој пакет контактирајте не
**Закажете онлајн презентација на функционалностите и придобивките од користењето на eproekti.mk

Дополнителни опции

Менаџирање со организацијата

Модул за евиденција на интерни трошоци, фактури, плати и хонорари и покриеност од проекти, поделба на трошоци и човечки ресурси по проекти зависно процентот на покриеност

€220

годишен износ


Модул за регрантирање

Овозможува креирање на профили на подгрантисти и нивно следење за текот на спроведувањето на проектот, квантитативно и квалитативно.

по договор


Имплементирање на донорски темплејти

Имплементирање на темплејти за буџет и финансиски извештаи за проектот соодветни за грантовата програма/повик за експорт на сите периодични и финални извештаи во Excel

по договор


Целосна клиентска и техничка поддршка

Клиентска поддршка и оддржување 8 часа дневно по емаил и телефон секој работен ден за корегирање на појавен технички проблем, помош и асистенции, минимално време за одзив и решавање на проблемот

по договор

Најчесто поставувани прашања

Зошто го креиравме eProekti.mk?

Согледувајќи ја реалната потреба на многу наши соработници кои работат на проекти, креиравме веб софтвер кој ќе ја поедностави, забрза и дигитализира административната и финансиска работа на проектите, ќе ја подобри координираноста на проектниот тим и ќе ги елиминира грешките при работата со цел своето време да го насочат кон успешна имплементација и дисеминација на проектот.

Како се користи eProekti.mk

Се регистрирате бесплатно и ги внесувате основните податоци за сите аплицирани и добиени проекти. За секој проект за кој сакате да водите целосно административно и финансиско управување вршите негова претплата со што по извршеното плаќање имате достапност до сите функционалности (работа со буџет, активности, трошоци, документи...).

Дали моите податоци се безбедни и заштитени?

Вашите податоци се целосно безбедни складирани на Cloud сервер обезбеден од Телеком со сите безбедносни стандарди и сертификати, со автоматско правење на бекап. Со ваша дозвола пристап до проектот може да имаат вашиот тим и партнерите на проектот со ограничување само до нивниот буџет и активности.

Дали имам ограничувања при користењето?

Доколку имате претплата за проект имате ограничување зависно пакетот кој сте го одбрале при претплатата(број на корисници, споделување со партнери и сл). Доколку не сте претплатени за проект може само да ги евидентирате основните податоци за проектот, додека управувањето со активности, буџет, трошоци и документи е недостапно.

Дали со eProekti може да се интегрираат и други модули?

Секако. eProekti поддржува интеграција со останатите модули од софтверот GoEasy како креирање и управување со фактури, магацини, трошоци, сметководство, планер и сл. eProekti нуди веб сервис за интеграција со софтвери за магацинско и финасиско работење.

Што со моите податоци доколку се откажам од користењето?

По завршувањето на претплатата, проектите ќе бидат достапни во eProekti. Доколку заради каква било причина сакате да престанете со користење, сите внесени податоци ќе ви бидат експортирани и доставени во соодветен формат.